Melink Software Solutions (MSS) được thành lập vào tháng 8 năm 2018, tập trung vào việc cung cấp Giải pháp phần mềm.


Nhóm kỹ sư MSS được tuyển chọn nhiều nguồn khác nhau của những dự án đã được chứng minh thực thế. MSS cung cấp đầy đủ các dịch vụ phần mềm bao gồm các sản phẩm đóng gói và phát triển theo yêu cầu.

Sức mạnh chính của MSS là sự hiểu biết sâu sắc trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm cung cấp hầu hết các giải pháp thích ứng.


SỨ MỆNH, VIỄN KIẾN, MỤC TIÊU

Sứ mệnh: Cung cấp cho Khách hàng trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, hiệu quả và cạnh tranh nhất; qua đó nâng cao năng lực cho các thành viên, tối ưu hiệu quả cho đối tác cùng nhà đầu tư; và trở thành thành viên đóng góp tích cực cho cộng đồng mà MSS tham gia. Viễn kiến: Hàng năm MSS sẽ có ít nhất 1 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ giúp khách hàng tối ưu hiệu quả quản trị và phát triển kinh doanh của mình.

Mục tiêu: 1.000 khách hàng sử dụng năm 2020, tăng trưởng 300% cho những năm tiếp theo.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo Tiên phong Hiệu quả Tối ưu Chính trực Chuyên nghiệp Chân thành Chu đáo.

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.