Theo Vietnamdaily, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Habeco đạt 6.669 tỷ đồng, giảm nhẹ so mức 6.778 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 5%, xuống 484 tỷ đồng.

Quý 3/2019, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HoSE: BHN) thực hiện được 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 9,5% so với cùng kỳ 2018. Giá vốn cũng tăng khi chiếm 1886 tỷ đồng.

Do đó lợi nhuận gộp đạt mức gần 789 tỷ đồng, tăng 28%. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên tăng từ 25,14% của cùng kỳ lên 29,48%.

Tuy nhiên, điểm trừ của Habeco chính là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt 84% và 26% khi chiếm 576 tỷ đồng và 117 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Habeco cũng giảm 8% xuống 169 tỷ đồng.


Theo Habeco, lợi nhuận quý 3/2019 giảm mạnh do Công ty tập trung đẩy mạnh các chương trình quảng cáo, khuyến mại 6 tháng cuối  năm 2019 như tăng cường nhận diện thương hiệu mới, phát triển sản phẩm bia Bold và Light hướng tới giới trẻ, vì vậy chi phí tăng vọt.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 6.669 tỷ đồng, giảm nhẹ so mức 6.778 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 5%, xuống 484 tỷ đồng.

Trong khi đó, Sabeco lại báo lãi tăng mạnh 42% trong quý 3 khi đạt 1.386 tỷ đồng và 9 tháng tới 4.045 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối kỳ của Habeco cũng giảm 200 tỷ đồng, xuống mức 9.003 tỷ đồng. Vay nợ tài chính cũng được cắt giảm lần lượt còn 249 tỷ ngắn hạn và 194 tỷ dài hạn.

                       


Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BHN của Habeco đang giao dịch tại mức giá 76.000 đồng/cp, giảm 11% trong vòng 1 quý vừa qua. Khối lượng giao dịch không đáng kể, bình quân chỉ khoảng hơn 5.000 đơn vị/phiên.


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.